معرفي برترين هاي پژوهشي 1393

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به مناسبت هفته پژوهش و فناوري در مراسمي از پژوهشگران برتر و فعال دانشگاه علوم پزشکي مشهد تقدير شد.

در اين مراسم از دو تن از اعضاي هيات علمي مركز تحقيقات بيماريهاي روماتيسمي نيز تقدير به عمل آمد.

در  بخش پژوهشگران برتر گروه علوم باليني داخلي دكتر سيده زهرا ميرفيضي دانشيار گروه روماتولوژي رتبه دوم و دکتر مريم صاحباري استاديار گروه روماتولوژي رتبه سوم سوم را کسب کردند .