ژورنال كلاب 1390

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

Case 11-2011: A 47-Year-Old Man with Systemic Lupus Erythematosus and Heart Failure
استاد مسئول: دکتر ثقفی
ارائه دهنده: دکتر میسنایی
تاريخ: 8/2/90

-------------------------------------------------------------------
Anticytokine therapy in systemic lupus erythematosus
استاد مسئول: دکتر صاحباری
ارائه دهنده: دکتر نوبخت
15 تاريخ: /2/90

-------------------------------------------------------------------
Clinical research in systemic lupus erythematosus: immediate relevance to clinical practice
استاد مسئول: دکتر رضایی یزدی
ارائه دهنده: دکتر يداللهي
22 تاريخ: /2/90

-------------------------------------------------------------------

Case 4-2010: A 53-Year-Old Man with Arthralgias, Oral Ulcers, Vision Loss, and Vocal-Cord Paralysis
استاد مسئول: دکتر ثقفی

-------------------------------------------------------------------
Case 2-2008: A 38-Year-Old Woman  with Postpartum Visual Loss, Shortness of Breath, and Renal Failure
استاد مسئول: دکتر صاحباری
ارائه دهنده: دکتر آزاد

-------------------------------------------------------------------
Antinuclear antibodies in healthy people: the tip of autoimmunity’s iceberg? &Risk factors for ANA positivity in healthy persons.
استاد مسئول: دکتر رضایی یزدی
تاريخ: 23/4/90

-------------------------------------------------------------------
An approach to validate criteria for proteinuric flare in Systemic lupus erythematosus glomerulonephritis
استاد مسئول: دکتر رضايي يزدي
ارائه دهنده: دکتر نوبخت
تاريخ: 13/5/90

-------------------------------------------------------------------
Acute lupus myocarditis: Clinical features and outcome
استاد مسئول: دکتر سعادتي
تاريخ: 20/5/90

-------------------------------------------------------------------
Glucocorticoid-Induced Bone Disease Robert S. Weinstein, M.D.
استاد مسئول: دکتر ثقفي
ارائه دهنده: دکتر اعتماد رضايي
تاريخ: 27/5/90

-------------------------------------------------------------------
Sensitivity and specificity of 2010 rheumatoid arthritis classification criteria
استاد مسئول: دکتر رضايي يزدي
ارائه دهنده: دکتر نوبخت
تاريخ:  3/6/90

-------------------------------------------------------------------
Evidence-based recommendations for the prevention and long-term management of thrombosis in antiphospholipid antibody-positive patients: Report of a Task Force at the 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies
استاد مسئول: دکتر صاحباري
ارائه دهنده: دکتر عبداللهي- دکتر رياحي
تاريخ: 17/6/90 و 14/7/90

-------------------------------------------------------------------
Effective management of acute coronary thrombosis in a young woman with lupus using aggressive medical therapy.pdf
استاد مسئول:  دکتر سعادتي
تاريخ: ارائه دهنده: دکتر اميدوار

-------------------------------------------------------------------
Case 24-2011: A 36-Year-Old Man with Headache, Memory Loss, and Confusion.
استاد مسئول: دکتر ثقفي
ارائه دهنده: دکتر نبوي

-------------------------------------------------------------------
European League Against Rheumatism recommendations for monitoring patients with systemic lupus erythematosus in clinical practice and in observational studies
استاد مسئول: دکتر رضايي يزدي
ارائه دهنده: دکتر عبداللهي
تاريخ: 24/9/90

-------------------------------------------------------------------
Musculoskeletal pain is associated with very low levels of vitamin D in men: results from the European Male Ageing Study

-------------------------------------------------------------------
EULAR recommendations for the management  of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying anti rheumatic Drug

-------------------------------------------------------------------
EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus with  neuropsychiatric manifestations: report of a task force of the EULAR standing committee for clinical affairs

-------------------------------------------------------------------
Sex-specific association of X-linked Toll-like receptor7 (TLR7) with male systemic lupus erythematosus

-------------------------------------------------------------------
Acute effect of milk on serum urate concentrations: a randomised controlled crossover trial

-------------------------------------------------------------------
Algorithm for the Management of Osteoporosis

-------------------------------------------------------------------
Behcet’s disease in Iran: analysis of 6500 cases

-------------------------------------------------------------------
Lupus nephritis: pathologic features, epidemiology and a guide to therapeutic decisions

-------------------------------------------------------------------
Rheumatology drugs and pregnancy

-------------------------------------------------------------------
Cutaneous manifestations of complement deficiencies

-------------------------------------------------------------------
Herpes Zoster Infections in SLE in a University Hospital in Saudi Arabia: Risk Factors and Outcomes

-------------------------------------------------------------------
Neuropsychiatric SLE: lessons learned from MRI

-------------------------------------------------------------------
Tanezumab for the Treatment of Pain from Osteoarthritis of the Knee

-------------------------------------------------------------------
Plasma Exchange for Renal Vasculitis and Idiopathic Rapidly Progressive Glomerulonephritis: A Meta-analysis

-------------------------------------------------------------------
Case 11-2011: A 47-Year-Old Man with Systemic Lupus Erythematosus and Heart Failure

-------------------------------------------------------------------
Anticytokine therapy in systemic lupus erythematosus

-------------------------------------------------------------------
Clinical research in systemic lupus erythematosus: immediate relevance to clinical practice

-------------------------------------------------------------------
Case 2-2008: A 38-Year-Old Woman with Postpartum Visual Loss, Shortness of Breath, and Renal Failure

-------------------------------------------------------------------
Case 4-2010: A 53-Year-Old Man with Arthralgias, Oral Ulcers, Vision Loss, and Vocal-Cord Paralysis

-------------------------------------------------------------------
Case 2-2008: A 38-Year-Old Woman with Postpartum Visual Loss, Shortness of Breath, and Renal Failure

-------------------------------------------------------------------
Antinuclear antibodies in healthy people: the tip of autoimmunity’s iceberg?

-------------------------------------------------------------------
Risk factors for ANA positivity in healthy persons

-------------------------------------------------------------------
An Approach to Validate Criteria for Proteinuric Flare in Systemic Lupus Erythematosus Glomerulonephritis

-------------------------------------------------------------------
Acute lupus myocarditis: Clinical features and outcome

-------------------------------------------------------------------
Glucocorticoid-Induced Bone Disease

-------------------------------------------------------------------
Sensitivity and specificity of 2010 rheumatoid arthritis classification criteria

-------------------------------------------------------------------
Mycophenolate mofetil as maintenance therapy for proliferative lupus nephritis: a long-term observational prospective study

-------------------------------------------------------------------
Evidence-based recommendations for the prevention and long-term management of thrombosis in antiphospholipid antibody-positive patients: Report of a Task Force at the 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies

-------------------------------------------------------------------
Dyslipidaemia in patients with lupus nephritis

-------------------------------------------------------------------
Case 24-2011: A 36-Year-Old Man with Headache, Memory Loss, and Confusion

-------------------------------------------------------------------
RP105-Negative B Cells in Systemic Lupus Erythematosus

-------------------------------------------------------------------
Systemic Lupus Erythematosus and the Neutrophil

-------------------------------------------------------------------
Case 11-2011: A 47-Year-Old Man with Systemic Lupus Erythematosus and Heart Failure

-------------------------------------------------------------------
Predictive role of capillaroscopic skin Ulcer risk index in systemic Systemic Sclerosis: a multicentre validation Study

-------------------------------------------------------------------
Acute pancreatitis in pediatric and adult-onset systemic lupus erythematosus: A comparison and review of the literature

-------------------------------------------------------------------
he effect of age and bone mineral density on the absolute, excess, and relative risk of fracture in postmenopausal women aged 50– 99: results from the National Osteoporosis Risk Assessment (NORA)
استاد مسئول: دکتر  صاحباري
ارائه دهنده: دکتر عبداللهي
تاريخ: 20/11/90

-------------------------------------------------------------------
Bone-Density Testing Interval and Transition to Osteoporosis in Older Women
استاد مسئول: دکتر سعادتي
ارائه دهنده: خانم دکتر فخرايي

-------------------------------------------------------------------
Therapy of lupus nephritis: lessons learned from
استاد مسئول: دکتر رضايي يزدي
ارائه دهنده: دکتر رضايي يزدي
تاريخ: 12/90