وبینار دکتر محمد شفیع زاده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

جهت مشاهده فیلم وبینار دکتر محمد شفیع زاده مورخ 99/03/22 اینجا  و جهت مشاهده اسلاید اینجا کلیک نمایید.

 

 

جهت مشاهده فیلم وبینار دکتر محمد شفیع زاده مورخ 99/03/23 اینجا و جهت مشاهده اسلاید اینجا کلیک نمایید.