وبینار آموزشی اساتید گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه وبینار کنفرانس هفتگی گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کتاب KELLEY

 

برای مشاهده وبینار آموزشی با موضوع A review of ocular adverse events ofbiological anti-TNF drugs اینجا راکلیک کنید

برای مشاهده وبینار آموزشی سرکار خانم دکتر صاحباری با موضوع Posterior Uveitis & Panuveities اینجا راکلیک کنید

برای مشاهده وبینار آموزشی 2 اینجا راکلیک کنید

برای مشاهده وبینار آموزشی 1خرداد1399 اینجا راکلیک کنید

برای مشاهده وبینار آموزشی 8خرداد1399 اینجا راکلیک کنید

 برای مشاهده وبینار آموزشی 9مرداد 1399سرکار خانم دکتر رضائی یزدی با موضوع COVID-19 revisiting inflammatory
pathways of arthritis
اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده وبینار آموزشی 12مرداد 1399سرکار خانم دکتر رضائی یزدی با موضوع IgG4 realated Disease اینجا را کلیک کنید

 

برای مشاهده وبینار آموزشی 19مرداد 1399سرکار خانم دکتر سالاری با موضوع 

Musculoskeletal Syndromes and malignancy اینجا را کلیک کنید و برای مشاهده فایل PDF وبینار اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده وبینار آموزشی 21مرداد 1399سرکار خانم دکتر سالاری با موضوع Low back pain 

 اینجا را کلیک کنید و برای مشاهده فایل PDF وبینار اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده وبینار آموزشی 23مرداد 1399سرکار خانم دکتر سالاری با موضوع Low back pain 

 اینجا را کلیک کنید و برای مشاهده فایل PDF وبینار اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده وبینار آموزشی 26مرداد 1399سرکار خانم دکتر سالاری با موضوع Low back pain 

 اینجا را کلیک کنید و برای مشاهده فایل PDF وبینار اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده وبینار آموزشی 20 شهریور  1399سرکار خانم دکتر سالاری با موضوع  

A Review of Primary Vasculitis Mimickers Based on the Chapel Hill Consensus Classification

  اینجا را کلیک کنید و برای مشاهده فایل PDF وبینار اینجا را کلیک کنید.