تاریخچه و سیر تکاملی روماتولوژی در ايران وجهان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واژه «روماتولوژي» از دو قسمت rheuma با ريشه يوناني به معني «آنچه جاري است مثل رود يا نهر» و logy به معني «شناخت» تشكيل شده است.       

  اولين بار در قرن چهارم قبل از ميلاد در نوشته هاي بقراط به rheuma اشاره شده است، تا قرنها نقرس به عنوان معادل تورم مفصلي و بيماري روماتيسمي بكار مي رفت.     

 اطلاق «روماتيسم» به بيماريهاي مفصلي در طب جديد توسط پزشك فرانسوي Baillou در سال 1642 ميلادي در كتابي تحت عنوان «روماتيسم و درد كمر» صورت گرفته است.  

 اولين تشکل سازمان يافته موفقيت آميز در مورد بيماريهای روماتيسمی در سال 1925 تحت نام International Committee on Rheumatism در پاريس به وجود آمد.     

 اين سازمان در نهايت به International League of Associations of Rheumatology يا ILAR تغيير نام داد.  امروزه اين سازمان به شاخه های منطقه ای در آسيا و اقيانوسيه (Asia Pacific League of Associations of Rheumatology   يا APLAR)، اروپا (EULAR)، آمريکا (PANLAR) و آفريقا (AFLAR) تقسيم گرديده است.

در سالهای اخير اين سازمانها فعاليت های گسترده ای در زمينه های مختلف اپيدميولوژی، بالينی، تشخيصی و درمانی( وامروزه تحقیقات مشترک) در کشورهای مختلف انجام داده اند.

 

 تاریخچه و سیر تکاملی روماتولوژی در ایران

روماتولوژی نوين در ايران از حدود 4 دهه قبل شروع شد. تا قبل از آن بيماران روماتيسمی توسط تمام پزشکان خصوصاً متخصصين داخلی، اعصاب و جراحان ارتوپدی ديده می شدند. فعاليت تخصصی روماتولوژی از اوائل دهه 40 در تهران توسط دکتر سعيد بنی هاشمی، دکتر اميرخان شفيع زاده، دکتر فريدون دواچی و... شروع شد.

 آموزش دانشگاهی روماتولوژی در سال 1346 توسط دکتر محمد شفيع زاده در دانشگاه ملی و در سال 1348 توسط دکتر دواچی در دانشگاه تهران شروع شد. سپس در سال 1349 توسط دکتر اقتداری در دانشگاه شيراز، در سال 1354 توسط دکتر ناصح در دانشگاه مشهد و در سال 1357 توسط دکتر فرقانی زاده دردانشگاه ايران برقرار گرديد.

مرکز فوق تخصصی روماتولوژی در دانشگاه مشهد در سال  1366  توسط دکتر هاتف رسما راه اندازی شد. قبل از آن اساتید دكتر ناصح، دكتر فريد حسيني و دكتر  ثقفي آموزش دانشجویان و مداوای بيماران روماتيسمي  در مشهد را  اداره مي كردند .

درحال حاضردر دو مركز بيمارستاني قائم (عج) و امام رضا (ع) اساتيد (9 نفر) به فعاليت علمي، پژوهشی ودرماني  مشغولند.

 ازسال 1374 تاکنون 24 فلوی فارغ التحصیل از دانشگاه مشهد داشته ایم که 8 نفر آنها حائز رتبه کشوری بورد فوق تخصصی بوده اند.