کتاب های مرکز تحقیقات بیماری های روماتیسمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


معاينه فيزيکي سيستم
عضلاني و اسکلتي
سال چاپ : 1387
قيمت :48000 ريال
تاليف :دکتر محمد حسن جوکار
آرتريت روماتوئيد- چاپ دوم
سال چاپ : 1387
قيمت :15000 ريال
ترجمه: دکتر نيره سعادتي
استخوان و مواد معدني
چاپ: تابستان 1389
قيمت :44000ريال
ترجمه : دکتر محمد رضا هاتف
 دكترسيده زهرا ميرفيضي
پیشگیری،کنترل و درمان پوکی استخوان
چاپ:1387
با راهنمایی :دکتر مسعود ثقفی

 
بیماریهای روماتیسمی
چاپ:بهمن 1388
تالیف: مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران
"با همکاری دکتر محمد حسن جوکار
دکتر سیده زهرا میرفیضی"
بیماریهای مفصلی،استخوانی و عوامل عفونی
چاپ: بهمن 1386
تالیف: مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران
"با همکاری دکتر محمد حسن جوکار
دکتر محمد رضا هاتف فرد"
الفباي تحقيق در علوم پزشکي 
چاپ: بهار 1389
قيمت :64800ريال
تاليف : دکتر مهدي وطن پور
دکتر حبيب ا... اسماعيلي