امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

به مناسبت هفته پژوهش و فناوري در مراسمي از پژوهشگران برتر و فعال دانشگاه علوم پزشکي مشهد تقدير شد.در اين مراسم از دكتر سيده زهرا ميرفيضي از اعضاي هيات علمي مركز تحقيقات بيماريهاي روماتيسمي به عنوان پژوهشگر برگزيده گروه داخلي جشنواره هفته پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1395 تقدیر به عمل آمد.

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

به مناسبت هفته پژوهش و فناوري در مراسمي از پژوهشگران برتر و فعال دانشگاه علوم پزشکي مشهد تقدير شد.در اين مراسم از دكتر سيده زهرا ميرفيضي از اعضاي هيات علمي مركز تحقيقات بيماريهاي روماتيسمي به عنوان پژوهشگر برگزيده گروه داخلي جشنواره هفته پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1398 تقدیر به عمل آمد.

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به مناسبت هفته پژوهش و فناوري در مراسمي از پژوهشگران برتر و فعال دانشگاه علوم پزشکي مشهد تقدير شد.

در اين مراسم از دو تن از اعضاي هيات علمي مركز تحقيقات بيماريهاي روماتيسمي نيز تقدير به عمل آمد.

در  بخش پژوهشگران برتر گروه علوم باليني داخلي دكتر سيده زهرا ميرفيضي دانشيار گروه روماتولوژي رتبه دوم و دکتر مريم صاحباري استاديار گروه روماتولوژي رتبه سوم سوم را کسب کردند .

 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بيست و هشتمین جلسه شوراي عالي

مرکز تحقيقات بيماري هاي روماتيسمي

 

اين جلسه در تاريخ 05/09/93   در سالن معتمدي بيمارستان قائم (عج)  برگزار گرديد.

حاضرين در جلسه:

سركار خانم دکتر زهرا رضايي يزدي، جناب آقاي دکتر محمد رضا هاتف ،جناب آقاي دکتر مسعود ثقفي، سركار خانم دکتر نيره سعادتي، سركار خانم دکتر ژاله شريعتي، سركار خانم دكتر ميرفيضي، سركار خانم دكتر صاحباري، سركار خانم دكتر جباری، جناب آقای دکتر رفعت پناه، جناب آقای دکتر اسماعیلی، کارشناس مرکز سرکار خانم رقیه پایدار

دستور جلسه:

 

باز نگری و تدوین برنامه راهبردي مركز تحقيقات

 

چارت تشکیلاتی مرکز تحقیقات

 

رایزنی به منظور تکمیل دیتا بانک بیماریهای روماتیسمی و نحوه اجرایی سازی ان در دانشگاه

 

 برنامه ریزی برای نیروهای Post DOC و PhD

 

برنامه ریزی جهت فراخوان طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها